Barnehagen vår

I Hauerseter friluftsbarnehage setter vi den gode barndom på dagsordenen, og vi vil gi barna minnerike opplevelser der trygghet, felleskap og glede har en sentral plass.

Det er utdannede barnehagelærere på alle avdelinger og vi har et godt fagligmiljø.
Barnehagen driftes i ett militært bygg med historie fra 2.verdenskrig. Derav har vi plukket militære titler på våre avdelinger, som på småbarn lyder «Rekruttene» og på storbarn avdeling «Stormtroppen». 

Barnehagen sin profil er: «MED HJERTET I NATUREN»

Naturen gir et mangfold av opplevelser og er en fin arena for lek og læring. Barnehagen bidrar til at barna blir glad i naturen, som vil gi de erfaringer, som fremmer evne til å oppholde seg, og orientere seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen har et friluftskonsept som er i stadig utvikling. Natur og miljø står sentralt. Vi benytter oss av vårt nærmiljø som består av skogsområder. Egen grønnsakhage har vi også, der barna er delaktige med planting, såing, dyrking, vanning, luking og innhøsting.

Vi disponerer en uteplass med gapahuk og lavvo med ovn. Småbarnsavdeling og storbarnsavdeling har faste turdager.
På Stormtroppen har vi egen friluftsgruppe for 4-åringer. Barna bruker skog og mark aktivt, de bruker mye kortreist mat som vi finner ute i nærmiljøet og fra barnehagens egen grønnsakhage. Frilufts gruppa jobber i tillegg med ulike temaer og prosjekter knyttet opp til årsplanen.
Vi har også en egen klubb for skolestarterne som heter «Korporalene». Her jobber vi med selvstendighet og være gode med hverandre. Sosial kompetanse står sentralt. Vi reiser på egne utflukter, lager mat og bruker skogen aktivt.
Vi er en full kost barnehage som tilbyr varm lunsj 3 dager i uka, samt mat på bålet 1 dag i uka. Matpenger inkluder både frokost, lunsj og ettermiddagsmat.

Tlf: Rekrutter: 93417291

Tlf: Stormtropp: 93417294

Åpningstider: kl. 06.45- 17.00