Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

Barnehageplass (100%)

3.230 per mnd fra 01.01.2021

Søskenmoderasjon:
30% for barn nr 2 

50% for barn nr 3 eller flere.

Matpenger:
500,- for 100% plass.